Shëno Kërkesën tuaj

Projekti B.R

Ndërtime të Vrazhda
Investitorë:
Besnik Refiku
Data e Publikimit:
January 12, 2019
Lokacioni:
Bresan , Dragash
Rreth Projektit