Shëno Kërkesën tuaj

Projekti B.A

Ndërtime të Vrazhda
Investitorë:
Behar Abazi
Data e Publikimit:
January 12, 2019
Lokacioni:
Prizren
Rreth Projektit